Centrum
Okulistyki

Jaskra

Jaskra jest wieloczynnikową neuropatią nerwu wzrokowego. Prowadzi do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego i komórek zwojowych siatkówki, czego następstwem jest pogorszenie lub utrata wzroku. Do uszkodzenia nerwu wzrokowego najczęściej dochodzi w wyniku nadmiernego wzrostu ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Rozwój jaskry jest w większości przypadków bezobjawowy, dlatego mimo braku dolegliwości należy przeprowadzić odpowiednie badania okulistyczne, aby nie przeoczyć jej początku.

W diagnostyce jaskry wiodącą rolę odgrywa:

 • pomiar ciśnienia śródgałkowego z uwzględnieniem grubości rogówki (pachymetria), aby ocenić rzeczywiste ciśnienie wewnątrzgałkowe;
 • ocena tarczy nerwu wzrokowego;
 • badanie tarczy przy pomocy OCT;
 • komputerowe badanie pola widzenia;
 • gonioskopia – ocena kąta przesączania.

Perymetria

Dysponujemy perymetrem automatycznym tzw. komputerowym. Wskazaniem do wykonania badania są: jaskra, choroby nerwu wzrokowego, siatkówki i naczyniówki. Badanie to wykazuje ubytki w polu widzenia. Polega ono na sygnalizowaniu przez chorego pojawienia się punktu świetlnego wędrującego po czaszy perymetru.

Badanie ciśnienia śródgałkowego IOP:

Dysponujemy tonometrem aplanacyjnym i bezkontaktowym

 • METODA APLANACYJNA – Jest to metoda kontaktowego pomiaru ciśnienia przy pomocy tonometru Goldmana. Pomiar poprzedza podanie kropli znieczulających i barwnika fluoresceiny do worka spojówkowego.
 • METODA BEZKONTAKTOWA (PUFF) – W przypadku bezkontaktowego tonometru wykorzystuje się podmuch powietrza. Badanie nie wymaga miejscowego znieczulenia oka, a jego zaletą jest szybkość wykonania pomiarów.

Ocena tarczy nerwu wzrokowego

Ocenie podlega wielkość, kształt, barwa i symetria zagłębienia tarczy nerwu wzrokowego oraz pierścienia nerwowo-siatkówkowego. W jaskrze postępujący zanik włókien nerwowych powoduje, że pierścień nerwowo-siatkówkowy ulega zwężeniu i stopniowo zanika, a centralne zagłębienie tarczy nerwu wzrokowego poszerza się. Pośród obiektywnych metod oceny tarczy nerwu wzrokowego mamy do dyspozycji kolorowe zdjęcie dna oka oraz optyczną koherentną tomografię tarczy n.II – OCT, która pozwala na dokonanie szeregu powtarzalnych pomiarów a tym samym bardzo dokładną obserwację zmian w zakresie tarczy nerwu wzrokowego.

Gonioskopia

Jest to badanie kąta przesączania tzw. kąta komory przedniej, badanie jest wykonywane po podaniu kropli znieczulających do worka spojówkowego przy pomocy trójlustra Goldmana – gonioskopu. Badanie to przeprowadza się w celu różnicowania jaskry zamkniętego kąta przesączania, jaskry wtórnej np. jaskry barwnikowej lub w przebiegu zespołu pseudoexfoliacji.

Pachymetria

Pachymetria służy do pomiaru grubości rogówki, pośredniego wskaźnika integralności śródbłonka. Badanie niezwykle przydatne w jaskrze, pozwalające na obliczenie rzeczywistego ciśnienia śródgałkowego.

Zabiegi przeciwjaskrowe – endoskopowa cyklofotokoagulacja (ECP)

Leczenie jaskry metodą endoskopowej cyklofotokoagulacji polega na wprowadzeniu do gałki ocznej sondy o średnicy ok. 1 mm i koagulacji nabłonka ciała rzęskowego, który odpowiada za wydzielenie tzw. cieczy wodnistej. Ciecz wodnista pełni bardzo ważne funkcje – m. in. odżywia i utrzymuje odpowiednie napięcie gałki ocznej, ale jej nadmiar może prowadzić do podwyższonego ciśnienie śródgałkowego. Podwyższone ciśnienie bardzo niekorzystnie wpływa na nerw wzrokowy, który uciskany zanika. W dużym uproszczeniu na tym właśnie polega schorzenie zwane jaskrą.

Zabieg endoskopowej cyklofotokoagulacji posiada cechy niemal idealnej metody terapeutycznej:

 • SKUTECZNY – należy do jednych z najskuteczniejszych metod chirurgicznego leczenia jaskry. U wielu pacjentów po zabiegu nie było konieczne dalsze leczenie farmakologiczne.
 • BEZPIECZNY – jest to metoda bardzo mało inwazyjna i bezpieczna dla pacjentów.
 • PROSTY – dzięki użyciu endoskopu lekarz widzi ciało rzęskowe (normalnie niewidoczne) i  laseruje je właśnie pod kontrolą wzroku.
 • Możliwy do zastosowania w każdej postaci jaskry.
 • Umożliwia ewentualne stosowanie innych metod terapeutycznych – czasami obniżenie ciśnienia po wykonaniu zabiegu ECP nie jest wystarczające dla pełnego bezpieczeństwa nerwu wzrokowego. W przeciwieństwie do wielu innych metod, zabieg ECP nie ogranicza lekarza w dalszym postępowaniu i pozwala na zastosowanie każdej innej metody leczenia, czy to farmakologicznej, czy chirurgicznej.

Wskazania do zabiegu ECP zachodzą zawsze w sytuacji, kiedy:

 • Nie można opanować jaskry farmakologicznie.
 • Pacjent ma jaskrę ustabilizowaną, ale chce wyeliminować leczenie farmakologiczne.

 


Masz pytania? Zostaw swój numer i wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń: +48 12 633 03 63

  Twoje dane zostaną wykorzystane tylko w celu realizacji niniejszego zgłoszenia.

  Dane teleadresowe

  Godziny pracy   Klinika: Pon ‑ Pt: 8:00‑19:00
     Salon optyczny: Pon ‑ Wt: 8:00‑19:00 Śr ‑ Pt: 8:00‑18:00
  Podziel się ze znajomymi
  Copyright © 2021 CENTRE DE LA VISION All rights reserved