Centrum
Okulistyki

Dokumentacja medyczna

Zasady wydawania dokumentacji medycznej pacjentowi

I.  Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. Pacjentowi, za okazaniem dowodu tożsamości
 2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta
 3. Osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej
 4. Upoważnionym organom

Po śmierci pacjenta prawo dostępu do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona  przez pacjenta za życia.

 

II.  Formy udostępniania dokumentacji:

 1. Do wglądu w siedzibie Centrum w obecności Kierownika Zakładu,
 2. Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.

 

III .Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 1. Uzyskanie odpisu, kopii lub wglądu do dokumentacji medycznej  odbywa się  na podstawie wniosku pisemnego  złożonego przez pacjenta
 2. Wniosek można pobrać:
 1. Termin  wglądu do dokumentacji pacjenta należy  ustalić z  Kierownikiem Zakładu
 2. Wydanie kopii dokumentacji medycznej nastąpi w w rejestracji przychodni najpóźniej w terminie  do 7 dni od daty złożenia wniosku.
 3. Kopia dokumentacji medycznej pacjenta może być przesłana pocztą (przesyłką poleconą za  potwierdzeniem  odbioru) na wskazany adres wraz z dołączonym rachunkiem
 4. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:
  • 0,29 zł za 1 stronę kopii lub wydruku
  • 8,44 zł za 1 stronę odpisu lub wyciągu
  • 1,68 zł za udostępnienie na informatycznym nośniku danych

 

Dane teleadresowe

Godziny pracy Klinika: Poniedziałek ‑ Piątek: 8:00‑20:00
Salon optyczny: Poniedziałek ‑ Piątek: 9:00‑20:00
Podziel się ze znajomymi
Copyright © 2018 CENTRE DE LA VISION All rights reserved